INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE
"Dr DRAGOMIR KARAJOVIĆ"
Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije “ Dr Dragomir Karajović” je najviša stručna, nastavna i naučna ustanova u oblasti medicine rada.

Jedna od osnovnih zadataka i aktivnosti Instituta predstavlja organizacija i sprovođenje kontinuirane edukacije lekara i stručnjaka iz drugih oblasti.Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ Vas poziva na kurs:

PRAKTIČNA OBUKA ZA PRIMENU NOVOG PRAVILNIKA O PRETHODNIM I PERIODIČNIM PREGLEDIMA

Molimo Vas da se, radi formiranja grupa od po 20 učesnika, prijavite za učešće na jedan od dole ponuđenih termina na telefon 011/2685-485 ili faksom 011/2643-675 ili na e-mail: info@imr-karajovic.org

Termini održavanja seminara će biti definisani u skladu sa interesovanjem učesnika.

Prvi termin je 27.05. – 28.05.2008. godine

Rukovodilac seminara: Prof. dr Milan Pavlović
Koordinator seminara: Prim. dr Milan Spasojević
Metode rada: predavanja, rad u malim grupama
Broj učesnika: 20
Kotizacija: 16.000,00 din. (sa PDV-om) po učesniku, uplaćuje se na tekući račun Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Broj računa je 840-1139666-89, poziv na broj MR 2.
Svrha uplate: Kotizacija za kurs za primenu pravilnika o PPP
Primalac: Medicinski fakultet, Dr Subotića 8, Beograd

Konačni spisak učesnika po grupama će biti formiran po uplaćenim kotizacijama i postavljen na sajtu Instituta.
Svi učesnici će biti informisani o datumu prijema uplate i tačnim terminima održavanja seminara. Sve dodatne informacije i eventualne izmene će biti objavljene na sajtu Instituta www.imr-karajovic.org i dostavljene učesnicima.

U cenu kotizacije uključeni su:

  •   Uputstva i materijali za praktičan rad (Obrasci za izradu akta – elaborata za procenu rizika) na CD-u i odštampani;
  •   Uvodna predavanja na CD-u i odštampana;
  •   Međunarodni i domaći propisi za procenu rizika na radnom mestu;
  •   osveženje u pauzama i ručak.

Polaznici koji savladaju programom predviđene elemente kursa, dobijaju uverenje o osposobljenosti za primenu Metodologije za procenu rizika Instituta.


DOBRODOŠLI U INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE !Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ Vas poziva na kurs:

OBUKA ZA PRIMENU METODOLOGIJE INSTITUTA ZA MEDICINU RADA ZA PROCENU RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI

Molimo Vas da se, radi formiranja grupa od po 20 učesnika, prijavite za učešće na jedan od dole ponuđenih termina na telefon 011/2685-485 ili faksom 011/2643-675 ili na e-mail: martindr@eunet.yu

Rukovodilac seminara: dr sci. med. Srđan Borjanović
Metode rada: predavanja, radionica
Broj učesnika: 20
Kotizacija: 10.000,00 din. (sa PDV-om) po učesniku, uplaćuje se na tekući račun Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Broj računa je 840-1139666-89, poziv na broj MR 1.
Svrha uplate: Kotizacija za kurs za primenu pravilnika o PPP
Primalac: Medicinski fakultet, Dr Subotića 8, Beograd

Konačni spisak učesnika po grupama će biti formiran po uplaćenim kotizacijama i postavljen na sajtu Instituta.
Svi učesnici će biti informisani o datumu prijema uplate i tačnim terminima održavanja seminara. Sve dodatne informacije i eventualne izmene će biti objavljene na sajtu Instituta www.imr-karajovic.org i dostavljene učesnicima.

U cenu kotizacije uključeni su:

  •   Uputstva i materijali za praktičan rad (Obrasci za izradu akta – elaborata za procenu rizika) na CD-u i odštampani;
  •   Uvodna predavanja na CD-u i odštampana;
  •   Međunarodni i domaći propisi za procenu rizika na radnom mestu;
  •   osveženje u pauzama i ručak.

Polaznici koji savladaju programom predviđene elemente kursa, dobijaju uverenje o osposobljenosti za primenu Metodologije za procenu rizika Instituta.DOBRODOŠLI U INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE !
SimSoft Co. © 2007